KOM MED I PETERSVIKSVÄNNERNA!

 
 

Petersviksvännerna är ett ideellt nätverk av engagerade personer, främst i Sundsvall. Syftet är att utveckla idéer för att bevara grönområdet och utveckla Petersvik som en grön stadsdel för alla – och samtidigt att ta fram alternativ som möjliggör lokalisering av nya logistikmöjligheter i Sundsvallsregionen.


Debatt och grävande journalistik

Petersviksvännerna har bland annat producerat en stor mängd debattartiklar och grävt fram nyheter om Logistikparksprojektet som väckt stor uppmärksamhet i media.


Kulturvandringar och manifestation

Petersviksvännerna har också organiserat kulturvandringar i Petersvik, placerat informationsskyltar med upplysande texter om de gamla husen och arrangerat den stora manifestationsdagen 15 augusti 2015 med försäljning av fika, underhållning och konsert i Villa Solbackens trädgård. 


Politiskt oberoende gräsrotsrörelse

Petersviksvännerna är en politiskt oberoende grupp som samlar medborgare av olika bakgrund och yrken – en gräsrotsrörelse av det klassiska slaget med en brinnande vilja att rädda Sundsvallsfjärdens sista grönområde för framtidens generationer. 


För utveckling av ett attraktivt Sundsvall

Det som försvinner kan aldrig tas tillbaka – ett Petersvik ingjutet i betong och asfalt kommer därtill att vara skadligt för både kommunens ekonomi och Sundsvalls framtida utvecklingsmöjligheter.

Kom med i Petersviksvännerna för utveckling av framtidens Sundsvall!


Bli medlem!

Bli medlem för 50 kronor per år eller donera valfri summa. Ditt stöd behövs! Ange medlem eller donation (eller både och).

Bankgiro:

654-1296

Swish:

123 004 11 11


E-post:

info[snabel-a]räddapetersvik.nu


Kontaktpersoner:

ELSE AMMOR

E-post: elseammor[snabel-a]hotmail.com

DANIEL BLOMQVIST

E-post: daniel[snabel-a]vparts.se

LARS-GUNNAR LUNDSTRÖM

E-post: elgex[snabel-a]hotmail.com

THOMAS LUNDMARK

E-post: 381lundmark[snabel-a]telia.com

NILS JOHAN TJÄRNLUND

E-post: nilsjohan.tjarnlund[snabel-a]gmail.com

BJÖRN ÖSTLUND

E-post: bjgostlund[snabel-a]gmail.com