VILLA SOLBACKEN 

Berömd för sin blomsterveranda

Uppförd: cirka 1880

Byggherre: Carsten och Anna Jacobsen

Carsten Jacobsen var en legendarisk centralfigur i sågverksdistriktet och innehade sin befattning som disponent vid Tunadals sågverk från 1856 till sin död 1905. Så länge har ingen annan träpatron suttit i ledningen för sitt företag i Sundsvallsdistriktet.

Jacobsen gifte sig 1858 med Anna Axling, dotter till handlande Axling i Sundsvall, och de fick fyra barn. Paret flyttade 1860 in på den ännu bevarade Tunadals herrgård. På 1870-talet mognade planerna att söder om Tunadal, vid Petersvik, anlägga en sommarvilla.

Jacobsen var också riksdagsman och en välkänd profil i Sundsvall. Han införde en norsk byggnadsstil i Tunadal, anställde norska arbetare och behöll norskan som inofficiellt språk i bolagets inre korrespondens. Möjligen kan man i snickarglädjen på Solbacken också spåra en del norska influenser.

"Bygg-Olle" skapade verandan

Efter Jacobsens död 1905 övertogs Solbacken av byggmästaren C. A. Olsson, ”Bygg-Olle”, som dock efter några år lät bygga en ny villa, Grankulla, på granntomten. Från Olssons tid härstammar troligen den vackra glasverandan i jugendstil. En porträttmålning i olja av sonen, konstnären Carl Gunne, visar fadern med myndig min, troligen sittande på övre verandan på Solbacken och med Kaptensuddens kallbadhus i bakgrunden. Ritningarna kan vara det blivande sommarhuset Grankulla.

Seglarentusiasten Salén

År 1908 såldes huset till bankdirektör Herman Salén och hustrun Gerda, född Rettig. Herman Saléns far var den på sin tid kände ögonläkaren Ernst Salén, docent i oftalmologi vid Uppsala universitet och ordförande i Svenska Läkaresällskapet, och farfadern var prosten Nils Salén i Sundsvall.

Hustrun Gerda tillhörde den kända Rettigsläkten, och hennes farfar Per Christian Rettig drev familjefirman med tobaksfabrik, bruksrörelse, skeppsbyggeri och rederi i Gävle.

Herman Salén var vice vd i Sundsvalls Enskilda Bank och spelade en viktig roll i en av Sveriges ledande affärsbanker. Han var också en stor seglingsentusiast och i Solbacken fanns alltjämt 2015 många minnen från hans tid, exempelvis det vindsrum som kallas Kajutan där han hade förvarat marina föremål.

Bankkassör och filmälskare

År 1945 förvärvades Villa Solbacken av bankkassör Einar Hagelby, som också drev Sveabiografen i Sundsvall. Einar Hagelby vårdade Solbacken med stor pietet, en omsorg som gått i arv till barn och barnbarn.

I trädgården finns 13 olika trädslag, däribland lind, ek och ovanliga granar och tallar. Dessutom finns perenna växter och bevarade dekorationsföremål, som havssnäckor, troligen ända från Jacobsens tid. Kullstugan har dessvärre Sundvalls kommun låtit riva.

En av de bäst bevarade sommarvillorna

Solbacken har alltid använts endast som sommarvilla och framstår som ett av de bäst bevarade exemplen i sitt slag i Sverige med ett enastående byggnads- och kulturhistoriskt värde, inte minst med sin anknytning till träpatronepoken.

Unikt hem skingrades

Den 15 augusti 2015 anordnades en stor musikmanifestation för Petersvik i Solbackens trädgård. Uppemot tusen besökare kom för att ta del av historien och njuta av de vackra omgivningarna.

Den 1 oktober 2015 verkställdes kommunens tvångsinlösen av Villa Solbacken, som gått i arv i generationer i familjen Hagelby. Därmed skingrades ett sommarhem med få motsvarigheter, där många av inventarierna hade följt med ända sedan slutet av 1800-talet och Jacobsens tid.

Viktig kärna i det bevarade Petersvik

Det som hänt är en stor kulturhistorisk förlust och en tragedi på många plan. Trots detta är Villa Solbacken en viktig plats och en kärna i det bevarade Petersvik. Många människor runtom i Sverige, och även utomlands, har byggt upp en relation till den vackra byggnaden och Villa Solbacken utgör en oerhört värdefull grund för utvecklingen av en grön stadsdel för alla.